Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Custom Consults biedt betrouwbaar advies en scherpe controles op het gebied van WMO Thuiszorg/Hulp bij huishoudelijke taken. Daarnaast ondersteunen en adviseren wij bij aanbestedingen en kwaliteitscontroles. Wij maken hiervoor gebruik van het door Custom Consults zelf ontwikkelde Kwaliteits Belevings Meetsysteem (KBS).

Controle Wet Maatschappelijke Ondersteuning


Custom Consults: ruim 20 jaar ervaring in (Europees) aanbesteden en kwaliteitsborging


Nieuw WMO beleid: aanbesteden

Custom Consults is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in en rondom de WMO -markt. Zo is er sinds 1 januari 2013 veel gewijzigd op het gebied van uitbestedingen van huishoudelijke verzorging en thuiszorg. Een nieuwe visie, een andere kijk op beleid; Custom Consults begeleidt en ontzorgt. Ook op het gebied van de WMO wet.

Veranderende markt WMO en thuiszorg

Voldoet uw bestaande contract en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd nog steeds aan de veranderende wettelijke voorwaarden? Is het nog steeds mogelijk om tegen acceptabele tarieven een zeker kwaliteitsniveau te garanderen? Wat zijn kansen en waar liggen de valkuilen bij een nieuw WMO beleid op de loer? Laat u uitvoerig adviseren. Custom Consults onderzoekt, inventariseert en rapporteert. Het resultaat? Een slagvaardig en werkbaar advies!

Aanbesteden en kwaliteitsborging WMO

Ons zorgteam heeft ruim 20 jaar ervaring in (Europees) aanbesteden en kwaliteitsborging, waarvan 15 jaar in de zorg. Op managementniveau, maar ook op de werkvloer! In alle lagen van de organisatie kunnen wij u adviseren over specifieke aspecten in dit proces. Dit doen wij objectief, waarbij de optimalisatie van uw WMO beleid ons gezamenlijk doel is. Custom Consults ontzorgt en garandeert een structurele invulling van uw facilitair beleid.


Bekijk hier de reacties van klanten die u voorgingen


Wij komen ons graag aan u voorstellen!